ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Page
24/05/2019, Να αντιμετωπίσουμε τη κλιματική αλλαγή με κοινωνική και πράσινη καινοτομία
22/05/2019, Tο διακύβευμα των Ευρωεκλογών: Η κλιματική αλλαγή και μια δίκαιη Ευρώπη
21/05/2019, Ένα ολιστικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης κοινομίας για την Ελλάδα και την Ευρώπη
07/04/2019, Νέοι, Ευρώπη και παγκόσμιες προκλήσεις